Het viel mij op dat het domein indo-afrikaans-kontakt.nl jaren geleden al was opgezegd en daarmee vrijgegeven voor registratie door derden.

Ooit was ik samen met mijn zus en broer betrokken bij de oprichting van de Stichting Indo-Afrikaans-Kontakt. We hebben in die tijd samen met de andere betrokken leuke reunies en tentoonstellingen georganiseerd. Het was een leuke interessante tijd. De stichting bestaat nog steeds zie ik bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 3018208

Her en der zwerft er op het internet informatie over de unieke geschiedenis van de Indo-Afrikaanse gemeenschap in het voormalig Nederlands Indie en haar over de hele wereld verspreide nazaten. Ook zijn er diverse boeken uitgekomen over onze bijzondere geschiedenis. 

Met de wens om alle informatie weer op één plek toegankelijk te maken heb ik het initiatief genomen om de domeinnaam weer te registreren en deze website op te gaan zetten. Dit in alle rust. Af en toe er mee bezig zijn. Dit vanuit mijn persoonlijke interesse en op eigen initiatief. Dit is dus géén actie van de stichting. Maar wellicht inspireert het mensen om mee te doen en mee te werken aan de opbouw van deze website. Wees welkom, de deur staat open.

Met hartelijke groet,

Peter Reinaldo Klink
Utrecht, Nederland

Nazaat van de familie Klink uit Poerworedjo

Advertenties

Gegevens

Stichting Indo Afrikaans Kontakt
KvK 30182208